S.S. MERYEM KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM ve İŞLETME KOOPERATİFİ

Vizyonumuz:

Kadınların yaşamlarındaki olumsuzlukların azaltılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, sosyal izolasyonun ortadan kaldırılması, kadının gücünü görünür kılarak, istihdam olanaklarının arttırılmasıdır.

 

Misyonumuz:

Tüm dünya kadınlarının bir arada dayanışarak din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın eşit birliktelikte üretim yapmasıdır. Meryem kadın kooperatifi, kadınların mevcut yaşam koşullarının iyileştirilmesine aracılık ederek istihdam olanaklarının artırılmasını sağlar.

Kadın Kooperatiflerinin gelişimi için kooperatiflerle iş birliği içinde gerekli şartları hazırlar.