·         Evrensellik,

·         Kooperatife, topluma ve kamuya yararlılık,

·         Sürekli gelişim,

·         Katılımcılık,

·         Çözüm odaklılık,

·         Fark yaratan yeni fikirlere değer vererek çalışanların katılımını desteklemek,

·         Sosyal sorumluluk bilinci ile topluma ve çevreye duyarlı olmak,

·         Paylaşımcı, katılımcı, pozitif ve şeffaf bir örgütlülük anlayışıyla ortaklarının aidiyetini artırmak,

·         Her işte, her alanda. Tüm canlıların yaşamına önem vermek,

·         Eşitlikçi, dayanışan ruhuna sahip ve birlikte üreten istikrarlı ekip oluşturmak,   

·         Kooperatifçilik ruhunu koruyup geliştirmek,

·         Ekip çalışmasını desteklemek,

·         Yenilikçi yönetim anlayışıyla çalışmak,

·         Kalite ve güvenilirliği sürdürmek,

·         Sağlıklı ve doğal yeni ürünler geliştirmek,

·         Çevreye duyarlı olmak,

·         Değişime ve gelişime açık bir yapıda olmak.

·         Kent ve kır yoksulluğunu azaltmak,

·         Dezavantajlı kişilere istihdam olanakları yaratmak,

·         Kırsal kalkınmaya destek olmak,

·         Görünmeyen emeği görünür kılmak,

·         Biz de varız demek,

·         Yaşanır bir dünya sağlamak,

·         Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini sağlamak,

·         Çevre dostu üretim alanları oluşturmak,

·         Geçim kaynaklarına erişimi sağlamak,

·         Dezavantajlı grupların teknoloji ile buluşmasını sağlamak,